Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Het ontwerpdossier is een levend digitaal en fysiek dossier dat aan het eind van het project alle informatie moet bevatten die nodig is om het definitieve ontwerp over te dragen aan de opdrachtgever. Het ontwerpdossier wordt tijdens het project bijgehouden en bevat informatie over het ontwerp zelf, maar ook over het ontwerpproces. De ontwerpinformatie bestaat aan het eind van het project onder meer uit schetsen van werkingsprincipes, concepten, een voorlopig ontwerp vastgelegd in maattekeningen, een engineering model en het definitieve ontwerp vastgelegd in een technische tekening. Ook een werkend prototype maakt onderdeel uit van de ontwerpinformatie. De procesinformatie bevat bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, foto's van modelletjes, belangrijke ontwerpbeslissingen en de onderbouwing daarvan, berekeningen en simulaties, testplannen en testverslagen.

Het ontwerpdossier bevat alle informatie van het hele ontwerptraject die in de toekomst relevant zou kunnen zijn voor de opdrachtgever. Door middel van dit dossier wordt alle kennis en ervaring die vastgelegd zijn, overgedragen aan de opdrachtgever. In de realisatiefase moet de opdrachtgever met het ontwerpdossier aan de slag kunnen om de productie, training, marketing en andere zaken voor te bereiden en uit te voeren. De opdrachtgever wordt hierbij ondersteund door enkele leden uit het huidige ontwerpteam. Toch moet het dossier ook bruikbaar zijn zonder grote bemoeienis van het team. De uitdaging is dus om een volledig, goed-gestructureerde informatiebron te creëren waarmee efficiënt gewerkt kan worden.

Vanaf de realisatiefase verandert dus het ontwerpteam. Dat nieuwe team moet efficiënt en effectief kunnen handelen, zonder altijd met voormalige teamleden te moeten praten die allang met een ander project bezig zijn of de details kwijt zijn. Een hoop informatie komt in het ontwerpdossier, maar dat wil niet zeggen dat alles wat ooit in het project gemaakt is in het dossier komt. Je moet zinvolle keuzes maken. Leg de inhoud van het dossier nu in een document vast en denk bij die keuzes bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

Het ontwerpdossier bevat dus niet alleen informatie over het ontwerp, maar ook over het proces hoe tot dit ontwerp is gekomen. Als je gedurende het hele ontwerpproject een dossier goed bijgehouden hebt, dan heb je al een grote voorsprong. Zo niet, dan heb je nu veel werk te verrichten.

Ontwerpinformatie: alle informatie die met het ontwerp en het prototype te maken. Als leidraad geeft deze informatie antwoord op de vraag: wat heb je geproduceerd?

Van fase IV

Van fases I t/m III

 • Prototype

 • Technische tekeningen

 • Technische kenmerken en specificaties

 • Engineering model

 • Berekeningen

 • Softwareschema's

 • Elektrische schema's

 • Aansluitschema's

 • Beschrijving van de werking en prestaties

 • Werkingsprincipes

 • Doelgroepomschrijving

 • Mogelijke oplossingsrichtingen

 • Voorlopig ontwerp

Procesinformatie: alle informatie die met het proces, de handelingen en het verrichte werk te maken heeft. Als leidraad geeft deze informatie antwoord op de vraag: hoe heb je het geproduceerd?

Van fase IV

Van fases I t/m III

 • Testplan en testrapport

 • Onderbouwing van belangrijkste ontwerpbeslissingen (inclusief eventuele afwijkingen ten opzichte van ontwerpcriteria)

 • Resultaten en maatregelen naar aanleiding van risicoanalyses

 • Resultaten van analysetools (QFD, WA, FMEA enzovoort)

 • Onderzoeksrapporten

 • Testrapporten

 • Belangrijke ontwerpbeslissingen en onderbouwing daarvan

 • Concepten

 • Foto's van modellen