Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Een gebruiksonderzoek voer je uit om inzicht te krijgen in de wijze waarop een product gebruikt wordt, welke knelpunten hierbij optreden en wat verbetermogelijkheden zijn. Een gebruiksonderzoek wordt ook wel een gebruiksanalyse genoemd; je analyseert alle handelingen die een gebruiker met het product uitvoert. Overigens moet je om een gebruiksonderzoek te kunnen uitvoeren goed weten wie de gebruiker is. Als je dit nog niet weet, zul je eerst een doelgroeponderzoek moeten uitvoeren.

Download

Hier kun je een stappenplan voor het opstellen van een gebruiksonderzoek downloaden: