Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Een hulpmiddel om een duurzaamheidsstrategie te bepalen is het LiDS-wiel (Lifecycle Design Strategies), een tool die werd ontwikkeld door de afdeling Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Het wiel kijkt naar de gehele productlevenscyclus van het desbetreffende product, van ontstaan tot en met het afdanken, en naar het product als geheel. Met behulp van de verschillende ecodesignstrategieën, die gegeven worden in de figuur bij tool 2.10, kan het huidige product geëvalueerd worden en kunnen er prioriteiten gesteld worden voor het nieuwe product.

Meer informatie

Websites: