Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Wat is het?

Pak twee van je gegenereerde ideeën en kies de beste. Vergelijk dat beste idee vervolgens met een nieuw uit de stapel te halen idee. Als je alle ideeën verwerkt hebt, heb je een winnaar.

Wat heb je nodig?

Een stapel van kaarten of iets dergelijks waarop elk idee beschreven staat.

Tips bij het toepassen:

Bewaar alle verliezende ideeën. Bij de binaire vergelijking kun je ook verliezende maar toch veelbelovende ideeën markeren met een gekleurde stip (zie boven) of in een aparte stapel bewaren.

In tabel 7.6 staan voor- en nadelen van verschillende divergentietools genoemd.