Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Innovatieproblemen zijn dusdanig complex dat ze meestal niet opgelost kunnen worden vanuit één ontwerpdiscipline: de oplossing ligt vaak op het kruispunt waar meerdere disciplines samenkomen.

Bij samenwerken gaat het om samen met anderen (andere disciplines en de opdrachtgever) je in te zetten om een doel te bereiken, in dit geval het oplossen van innovatieproblemen.

Klik op afbeelding om te vergroten