Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

In de detailleringfase wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt en gedetailleerd zodanig dat de voorbereiding van de productie kan starten. In deze fase moet aangetoond worden dat het ontwerp aan alle ontwerpcriteria voldoet. Als alle keuzes ten aanzien van dimensionering, materialen en productietechnieken gemaakt zijn in het definitieve ontwerp, wordt het ontwerp getest en verbeterd aan de hand van een prototype of simulaties.

Klik op afbeelding om te vergroten