Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Het Programma van Eisen (PvE) is een document dat als leidraad dient voor het oplossen van het innovatieprobleem. Het doel van het PvE is drieledig:

  1. als uitgangspunt dienen voor het creatieve denkproces om te komen tot ideeën voor de beoogde innovatie

  2. toetsen of voorgestelde ideeën of ontwerpen daadwerkelijk oplossingen zijn voor het gestelde probleem en om gedurende het project keuzes te maken tussen alternatieven

  3. het definitieve ontwerp vastleggen, zodat dit als uitgangspunt kan dienen voor het gereedmaken van het ontwerp voor productie

In het PvE worden drie soorten criteria onderscheiden die gaandeweg tijdens de verschillende fasen van het ontwerpproces worden bepaald:

  1. klantwensen (de stem van de (eind)gebruikers)

  2. ontwerpcriteria (eisen en randvoorwaarden van verschillende belanghebbenden)

  3. specificaties (beschrijving van het ontwerp)

Klik op afbeelding om te vergroten

Aan het begin van een innovatieproject moet het PvE voldoende ontwerpvrijheid bieden om tot goede oplossingsalternatieven te komen. Later in het proces, wanneer het ontwerp verder komt vast te liggen, wordt ook het PvE specifieker. Het PvE is dus een groeiend document waar in iedere fase weer elementen aan toegevoegd worden:

Pas aan het eind van het gehele ontwikkelproces is het PvE daadwerkelijk gereed.