Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Het eind van een fase is een belangrijk beslismoment voor de opdrachtgever: gaan we door met het project, moet het project bijgestuurd worden of stoppen we het project omdat het niet oplevert wat we ervan gehoopt hadden? Iedere fase wordt daarom afgesloten met een PIT-stop. Dit is een teambespreking waarbij gezamenlijk stil wordt gestaan bij de drie hoofdbestanddelen:

Klik op afbeelding om te vergroten

Om er als team zeker van te zijn dat je klaar bent met een fase, voer je de PIT-stop uit voordat je de fase afrond: een soort interne review dus. Pas nadat je eventuele iteraties die nodig bleken, hebt uitgevoerd presenteer je de bevindingen en resultaten aan de opdrachtgever en bespreek je de punten die uit de PIT-stop naar voren zijn gekomen. Met de opdrachtgever doe je in feite de PIT-stop nog een keer over, een soort externe review dus.