Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Experimenteren
Draai om
Maken van virtuele en fysieke modellen en het testen en evalueren ervan om te onderzoeken of de oplossing functioneert zoals beoogd.
Draai om
Proeven doen
Draai om
Evaluerende experimenten met als doel kennis en ervaring op te doen of nieuwe inzichten en ideeën te verkrijgen.
Draai om
Testen
Draai om
Verifiërende experimenten waarbij je wilt controleren en meten of het ontwerp aan de ontwerpcriteria of specificaties voldoet alvorens je verder kan met de ontwikkeling.
Draai om
Demonstreren
Draai om
Informerende experimenten waarbij modellen of prototypes worden gebruikt om alle betrokkenen bij een project te informeren over de stand van zaken.
Draai om
Testplan
Draai om
Document waarin gedetailleerd de doelstelling, de testcriteria, de testopstelling en andere relevante zaken voor het uitvoeren van een experiment zijn vastgelegd.
Draai om
Interne validiteit
Draai om
Relevantie van de metingen van een experiment: er moet een juist verband zijn tussen de gemanipuleerde variabele en de metingen.
Draai om
Externe validiteit
Draai om
Relevantie van de resultaten van een experiment voor de werkelijke situatie.
Draai om
Testomgeving
Draai om
Condities waarin een experiment wordt uitgevoerd.
Draai om
Lab-experimenten
Draai om
Experimenten die niet in de werkelijke gebruikssituaties worden uitgevoerd, maar onder de gecontroleerde condities van een werkplaats, testruimte of laboratorium.
Draai om
Veldtest
Draai om
Experiment in de praktijksituatie om te testen wat de invloed is van de daadwerkelijke omgevingscondities.
Draai om
Testresultaten
Draai om
Metingen of observaties die in een experiment zijn gedaan en die waarvan geanalyseerd moeten worden om te bekijken of de hypotheses wel of niet kloppen.
Draai om
Testrapport
Draai om
Document waarin de testresultaten, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van een test zijn vastgelegd.
Draai om
Virtueel model
Draai om
Computermodel waarmee de werkelijkheid gesimuleerd wordt en getest kan worden.
Draai om
Virtual prototyping
Draai om
Uitvoeren van simulaties met computermodellen waarvan de kwaliteit zo hoog is dat ze representatief zijn voor de werkelijkheid.
Draai om
2D-visualisatie
Draai om
Schets, exploded view of technische tekening om het ontwerp inzichtelijk te maken.
Draai om
3D-CAD-visualisatie
Draai om
Driedimensionaal vastleggen van het ontwerp met behulp van een 3D-CAD-model ten behoeve van beoordelen haalbaarheid en communicatie.
Draai om
3D-CAD-rekenmodel
Draai om
Met behulp van software simuleren en virtueel beoordelen bepaalde eigenschappen van het ontwerp.
Draai om
Modelbouw
Draai om
Maken van een fysiek of virtueel model.
Draai om
Rapid prototyping
Draai om
Technieken waarmee op basis van een CAD-model 'met een druk op de knop' een fysiek model gemaakt kan worden.
Draai om
Fysiek model
Draai om
Realistisch en tastbaar driedimensionaal model van een ontwerp.
Draai om
Spuugmodel
Draai om
Eenvoudig model ten behoeve van inzicht in ruimtelijkheid en werking.
Draai om
Breadboard
Draai om
Eenvoudig functioneel model voor het testen van elektronicaontwerp.
Draai om
Zichtmodel
Draai om
Visueel model ten behoeve van het beoordelen gebruik en mening van proefpersonen (vormgeving).
Draai om
Mock-up
Draai om
Visueel model ten behoeve van het beoordelen gebruik en mening van proefpersonen (ergonomie).
Draai om
Functioneel model
Draai om
Werkend model ten behoeve van evalueren of verifiëren technische functionaliteit.
Draai om
Prototype
Draai om
Volledig werkend, integraal model ten behoeve van testen functionaliteit en vormgeving.
Draai om
Nulserie
Draai om
Kleine serie definitief geproduceerde producten ten behoeve van testen ontwerp en productiemethode.
Draai om
Trial and error
Draai om
Verkrijgen van meer inzicht in een oplossingsrichting door middel van laagdrempelige experimenten waarmee je al doende tot een oplossing probeert te komen.
Draai om
Testen op schaal
Draai om
Op andere schaal dan ware grootte testen.
Draai om
Levensduuronderzoek
Draai om
Beoordelen van de technische levensduur door middel van voorspellingen, berekeningen of bijvoorbeeld verouderingsproeven.
Draai om
Gebruikerstest
Draai om
Inzet van proefpersonen voor testen van technische producten en systemen.
Draai om
Softwaretest
Draai om
Experimenten ten behoeve van aantonen werking, geïntegreerd in ontwikkelingsproces software.
Draai om
  van