Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Engineering model
Draai om
Technische beschrijving van een systeem of object op basis van de natuurwetten.
Draai om
Vrijlichaamsschema
Draai om
Vereenvoudiging van de werkelijke situatie zodat manueel een natuurkundige berekening kan worden uitgevoerd.
Draai om
Module
Draai om
Samenstelling van onderdelen.
Draai om
Technische specificaties
Draai om
Exacte voorschriften ten aanzien van bijvoorbeeld afmetingen, mechanische en elektrische eigenschappen, kleur, gladheid, tolerantie etcetera waarmee het ontwerp wordt vastgelegd.
Draai om
Technische kenmerken
Draai om
Variabelen uit een relevante formule van een natuurwet (bijvoorbeeld massa) of waarneembare eigenschappen zoals een kleur.
Draai om
Simuleren
Draai om
Virtuele test waarmee je een voorwerp of situatie nabootst.
Draai om
Design for X
Draai om
Verzamelnaam voor tools waarmee een ontwerp op een specifiek aspect wordt geanalyseerd en ontworpen, denk aan assemblage, service, productie etcetera.
Draai om
Technische tekening
Draai om
Afbeelding van een object inclusief maatvoering of schema van een elektrisch netwerk.
Draai om
Onderdelenlijst
Draai om
Overzicht waarin alle onderdelen gespecificeerd en gedetailleerd zijn.
Draai om
Kostencalculatie
Draai om
Berekening van de kostprijs van een product op basis van betrouwbare actuele kostprijsgegevens per onderdeel.
Draai om
Productiekostprijs
Draai om
De kosten die nodig zijn om een onderdeel te produceren, zonder algemene overhead en winsten.
Draai om
Concurrent engineering
Draai om
Proces waarbij je sneller tot een ontwerp komt door verschillende onderdelen parallel aan elkaar te ontwikkelen waarbij toch rekening wordt gehouden met de onderlinge afhankelijkheden.
Draai om
Rapid prototyping
Draai om
Technieken waarbij een ontwerp snel in een fysiek model omgezet kan worden door gebruik te maken van CAD en modelleringssoftware.
Draai om
Prototype
Draai om
Volledig werkend, integraal model ten behoeve van testen functionaliteit en vormgeving.
Draai om
Testplan
Draai om
Document waarin gedetailleerd de doelstelling, de testcriteria, de testopstelling en andere relevante zaken voor het uitvoeren van een experiment zijn vastgelegd.
Draai om
Schaalmodel
Draai om
Model dat niet de afmetingen heeft die het product uiteindelijk in de werkelijkheid zal krijgen, dus niet op ware grootte.
Draai om
Prototypetest
Draai om
Experiment onder operationele doch gecontroleerde omstandigheden om eigenschappen en prestaties te testen.
Draai om
Betatest
Draai om
Testen van prototype(n) met eindgebruikers.
Draai om
Risicoanalyse
Draai om
Gestructureerd onderzoek naar mogelijke risico’s die het gebruik van een product met zich mee kan brengen.
Draai om
Eindtest
Draai om
Laatste test voordat je het definitieve ontwerp vastlegt.
Draai om
Demonstratie
Draai om
Moment waarop je de opdrachtgever laat zien dat het prototype daadwerkelijk aan het PvE voldoet.
Draai om
Verbetervoorstellen
Draai om
Beschrijving van een gewenste verandering van het ontwerp naar aanleiding van een test met een prototype.
Draai om
Ontwerpdossier
Draai om
Alle informatie van het hele ontwerptraject die in de toekomst relevant zou kunnen zijn voor de opdrachtgever.
Draai om
Ontwerpinformatie
Draai om
Alle documentatie met betrekking tot het ontwerp en het prototype, bijvoorbeeld werkingsprincipes, technische tekeningen, elektrische schema’s, engineering model, technische specificaties etc.
Draai om
Procesinformatie
Draai om
Alle documentatie met betrekking tot het ontwerpproces, bijvoorbeeld onderzoeks- en testrapporten, onderbouwing van ontwerpbeslissingen, uitgevoerde analyses, foto’s van tussentijdse modellen en concepten.
Draai om
  van