Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Creativiteit
Draai om
Scheppend vermogen.
Draai om
Out-of-the-boxdenken
Draai om
Doorbreken van denkpatronen om tot werkelijk nieuwe ideeën te komen voor een gesteld probleem.
Draai om
Creatief denken
Draai om
Processen, technieken, vaardigheden en attitudes om te komen tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen voor een probleem.
Draai om
Creatief denkproces
Draai om
Proces dat bestaat uit vier steppen: voorbereiden, divergeren, convergeren en evalueren.
Draai om
Divergeren
Draai om
Het genereren van zo veel mogelijk ideeën.
Draai om
Werkvorm
Draai om
Een manier om het denkwerk van een creatieve sessie te organiseren.
Draai om
Divergentietool
Draai om
Denkwijze die je ondersteunt bij het genereren van ideeën.
Draai om
Convergeren
Draai om
Het beoordelen van ideeën en het maken van een selectie.
Draai om
Creadox
Draai om
De paradox van de creativiteit: je wilt iets nieuws, bedenkt nieuwe creatieve ideeën, maar als het erop aankomt kies je toch voor het ‘oude vertrouwde’.
Draai om
Convergentietool
Draai om
Denkwijze die je helpt je bij het beoordelen van ideeën en bij het maken van een keuze.
Draai om
TRIZ
Draai om
Technische creativiteitsmethode die gebruik maakt van een grote databank van algemene problemen en oplossingen.
Draai om
Brainstorming
Draai om
Werkvorm waarbij met een groep in hoog tempo zo veel mogelijk ideeën worden gegenereerd.
Draai om
Brainwriting
Draai om
Werkvorm waarbij de ideeën op papier worden genoteerd en doorgegeven aan de buurman in de groep.
Draai om
Barnraising
Draai om
Werkvorm waarbij steeds één voorgesteld idee door de hele groep verder wordt uitgewerkt.
Draai om
Brainstormregels
Draai om
Werkafspraken voor tijdens de divergentiefase van een creatieve sessie.
Draai om
Value-box
Draai om
Matrix waarmee bedachte ideeën worden ingedeeld in vier categorieën, gebaseerd op de mate van vernieuwing en de mate van realiseerbaarheid.
Draai om
Criteriatabel
Draai om
Methode om tussen alternatieve ideeën of oplossingen te kiezen op basis van gewogen criteria.
Draai om
Creatieve sessie
Draai om
Afgebakende tijdsspanne waarbinnen je met een groep mensen het creatieve denkproces doorloopt om gezamenlijk tot één of meer innovatieve ideeën te komen voor het oplossen van een specifiek vraagstuk.
Draai om
Facilitator
Draai om
Persoon die tijdens een creatieve sessie het proces en de randvoorwaarden bewaakt.
Draai om
Draaiboek
Draai om
Overzicht van de stappen die je tijdens een creatieve sessie wilt nemen, de werkvormen en tools die je wilt inzetten en de tijd die daarvoor nodig is.
Draai om
Energizer
Draai om
Korte oefening tijdens een creatieve sessie om weer energie te krijgen.
Draai om
Wilde ganzen
Draai om
Personen die onbekend zijn met het onderwerp, maar die heel creatief en bedreven zijn in het bedenken van innovatieve oplossingen en daarom waardevolle deelnemers zijn tijdens een creatieve sessie.
Draai om
Creatieve basisvaardigheden
Draai om
Vaardigheden die de creatieve inbreng vergroten: creatief waarnemen, flexibel associëren, analogieën zien en verbeelden.
Draai om
Creatieve attitude
Draai om
Houding die de creatieve inbreng vergroot: uistellen van oordeel en doorgaan met divergeren.
Draai om
Mindmapping
Draai om
Techniek die gedachten en hun relaties op een gestructureerde manier vastlegt en zowel met taal als beelden werkt.
Draai om
Biomimicry
Draai om
Onderzoeken van systemen, processen en elementen in de natuur en het toepassen van de principes ervan op (technische) problemen.
Draai om
  van