Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Analyseren
Draai om
Iets onderzoeken om tot een conclusie te komen.
Draai om
Onderzoeksvraag
Draai om
Datgene wat je precies te weten wilt komen om het probleem, vastgelegd in de probleemstelling, te kunnen oplossen.
Draai om
Onderzoeksmethode
Draai om
Beschrijving van de onderzoeksaanpak waarbij je vastlegt wat voor type onderzoek je gaat uitvoeren; welk type onderzoeksgegevens je gaat verzamelen en de manier waarop je deze gaat verzamelen.
Draai om
Onderzoeksconclusie
Draai om
Inzicht dat het onderzoek heeft opgeleverd in het probleem en wat de onderzoeksresultaten betekenen voor het ontwerp.
Draai om
Oplossingsrichting
Draai om
Denkrichting die mogelijk een oplossing is voor het probleem.
Draai om
Verkennend ontwerpen
Draai om
Bedenken en vastleggen van ideeën in een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces.
Draai om
Verkennend experimenteren
Draai om
In een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces maken van modellen om de werking of toepasbaarheid van bedachte oplossingen uit te proberen.
Draai om
Functieanalyse
Draai om
Ontleden van een product totdat alle functies duidelijk zijn.
Draai om
Functieboom
Draai om
Schema waarin alle functies van een product of dienst hiërarchisch geordend zijn.
Draai om
Input-outputschema
Draai om
Schema dat het product als een blackbox beschouwt en laat zien wat er aan materie, energie en informatie instroomt en wat er weer, getransformeerd uitkomt.
Draai om
Materie
Draai om
Eén van de aspecten in een input-outputschema: alle vaste stof die door het product verwerkt wordt zoals water, inkt, voedsel.
Draai om
Energie
Draai om
Eén van de aspecten in een input-outputschema: alles met betrekking tot bijv. warmte, elektriciteit en potentiële energie.
Draai om
Informatie
Draai om
Eén van de aspecten in een input-outputschema: alles wat het product en de bediener moeten weten om het product te laten functioneren.
Draai om
Functie
Draai om
Actie waarvan je het hoe vastlegt (werkwoord) en het wat (zelfstandig naamwoord).
Draai om
Hoofdfunctie
Draai om
Datgene wat het product voor de gebruiker doet: het bestaansrecht van het product.
Draai om
Deelfunctie
Draai om
Afgeleide van de hoofdfunctie, noodzakelijk om de hoofdfunctie te vervullen.
Draai om
Hulpfunctie
Draai om
Functie die wel nuttig is maar niet noodzakelijk is om de hoofdfunctie te vervullen.
Draai om
Functieblokschema
Draai om
Schema waarin de functies in de volgorde van de tijd geplaatst zijn.
Draai om
Ontwerpcriteria
Draai om
Criteria die de gewenste functionaliteit, maar ook relevante normen en randvoorwaarden vanuit de opdrachtgever beschrijven in concrete en toetsbare eisen.
Draai om
Procesboom
Draai om
Overzicht waarin in detail wordt beschreven welke stappen en gebeurtenissen per levensfase die het product doorloopt plaatsvinden.
Draai om
Stakeholders
Draai om
Personen of bedrijven die een belang hebben bij het te ontwerpen product maar die geen opdrachtgever of klant zijn.
Draai om
Eisen
Draai om
Voorwaardelijke ontwerpcriteria; de ontwerpcriteria waaraan het ontwerp moet voldoen.
Draai om
Succescriteria
Draai om
Onderscheidende ontwerpcriteria om de concepten (die aan de vaste en variabele eisen voldoen) te rangschikken; hoe meer een ontwerp aan deze ontwerpcriteria voldoet hoe beter.
Draai om
Vaste eisen
Draai om
Ontwerpcriteria die een exacte waarde aangeven waaraan het ontwerp moet voldoen.
Draai om
Variabele eisen
Draai om
Ontwerpcriteria die een marge aangeven waaraan het ontwerp moet voldoen.
Draai om
  van