Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Businessplan
Draai om
Beschrijving van een toekomstige bedrijfsactiviteit, waarin je laat zien wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt.
Draai om
Productiemodel
Draai om
Wijze waarop de productie van het product wordt georganiseerd en welke productiemiddelen gebruikt worden.
Draai om
Klantorderontkoppelpunt
Draai om
Moment waarop klantonafhankelijke handelingen in het productieproces klantspecifiek worden.
Draai om
Productiespecificaties
Draai om
Gedetailleerde aanwijzingen voor de productie.
Draai om
Productievoorbereiding
Draai om
Ontwikkelen van productiefaciliteiten.
Draai om
Productietekeningen
Draai om
Technische tekeningen gericht op het fabricageproces.
Draai om
Werkvoorbereiding
Draai om
Voorbereiding van de productie wanneer het met standaard aanwezige productiefaciliteiten gemaakt kan worden.
Draai om
Assemblageproces
Draai om
Wijze waarop de assemblage van het product wordt georganiseerd.
Draai om
Montageschema
Draai om
In de tijd uitgezette handelingen ten behoeve van de assemblage van een product.
Draai om
Marketingplan
Draai om
Een plan voor de marketing en marktintroductie van het innovatief product, waarin onder meer de marketingmix wordt beschreven.
Draai om
Marketingmix
Draai om
Combinatie van marketinginstrumenten die de opdrachtgever kan gebruiken voor het invullen van de marketingstrategie: de 4P’s product, prijs, promotie en plaats (en bijvoorbeeld personeel, presentatie en proces).
Draai om
Markttest
Draai om
Een gebruikerstest waarmee je onderzoekt hoe het product door de markt wordt ontvangen.
Draai om
Promotie
Draai om
Alle activiteiten die door de opdrachtgever ingezet worden om het product onder de aandacht te brengen van de doelgroep en de verkoop te bevorderen.
Draai om
Promotiemiddelen
Draai om
Middelen die worden ingezet om potentiële afnemers te informeren over het verschijnen van het product, over de voordelen ervan en hoe en waar ze het product kunnen aanschaffen; bijvoorbeeld reclamecampagnes, commercials en andere pr-activiteiten.
Draai om
Technisch Constructie Dossier
Draai om
Documentatie van het ontwerp en de latere wijzigingen die in het ontwerp plaatsvindend die verplicht is voor het CE-keurmerk.
Draai om
Launching customer
Draai om
De eerste klant die een nieuw product in gebruik neemt en die mede bereid is om bijvoorbeeld als referent op een demonstratielocatie op te treden als hulpmiddel om potentiële klanten te overtuigen.
Draai om
Technisch Constructie Dossier
Draai om
Documentatie van het ontwerp en de latere wijzigingen die in het ontwerp plaatsvindend die verplicht is voor het CE-keurmerk.
Draai om
Versiebeheer
Draai om
Documenteren van wijzigingen in het ontwerp waarbij wijzigingen alleen mogelijk zijn met een wijzigingsverzoek, waarin de aanleiding en consequenties van de wijziging toegelicht zijn.
Draai om
Configuratiebeheer
Draai om
Documenteren en beheren van de verschillende configuraties die van het product op de markt worden gebracht met als doel te voorkomen dat er een wildgroei aan versies en varianten ontstaat.
Draai om
Marktintroductie
Draai om
Lancering van het product in de markt; deze gaat meestal gepaard met een promotiecampagne.
Draai om
Productiesteekproef
Draai om
Representatief aantal producten uit een productieserie die getest wordt om de kwaliteit van de productie te bewaken.
Draai om
Value Management
Draai om
Optimaliseren van de toegevoegde waarde van het product in de markt op het vlak van kosten, functionaliteit en kosten.
Draai om
Optimalisatietools
Draai om
Tools voor het analyseren van een bestaand ontwerp en het geven van richting aan het maken van een goed herontwerp; bijvoorbeeld QFD, waardeanalyse, FMEA, Design for X.
Draai om
Productvariant
Draai om
Product dat gebaseerd is op hetzelfde ontwerp en technisch principe als het oorspronkelijk ontworpen product.
Draai om
Afgeleid product
Draai om
Product dat gebruikmaakt van dezelfde technologie of hetzelfde werkingsprincipe als het oorspronkelijk ontworpen product, maar voor een ander probleem.
Draai om
Productplanning
Draai om
Continu volgen van marktvragen en het bepalen welke producten ontwikkeld moeten worden.
Draai om
R&D-planning
Draai om
Planning van zowel de productontwikkelings- als researchactiviteiten.
Draai om
  van