Basisvaardigheden Toegepast Rekenen HEO - 2e druk 2010
Inhoud

1 Rekenen
1.1 Vier basisbewerkingen
1.2 De volgorde van de bewerkingen
1.3 Breuken
1.4 Rekenen met breuken
1.5 Afronden

2 Algebra
2.1 Rekenen met letters
2.2 Haakjes wegwerken
2.3 Ontbinden in factoren
2.4 Een vergelijking opstellen
2.5 Eerstegraadsvergelijkingen oplossen
2.6 Break-even analyse
2.7 Eerstegraadsongelijkheden oplossen
2.8 Tweedegraadsvergelijkingen oplossen

3 Lijnen
3.1 Vergelijking van een lijn
3.2 De richtingscoëfficiënt
3.3 Twee vergelijkingen met twee onbekenden
3.4 Ongelijkheden en gebieden
3.5 Lineair programmeren
3.6 Lineair programmeren en isoquantlijnen

4 Functies
4.1 Functies en grafieken
4.2 Lineaire functies
4.3 Tweedegraadsfuncties
4.4 Wortelfuncties
4.5 Snijpunten van grafieken uitrekenen
4.6 Tekenverloop gebruiken
4.7 Exponentiële functies

5 Differentiëren
5.1 Veranderingen vergelijken
5.2 Inzoomen op de grafiek; raaklijnen
5.3 Afgeleiden van standaardfuncties
5.4 Productregel
5.5 Kettingregel
5.6 Quotiëntregel
5.7 Optimaliseren
5.8 Afgeleide functies

6 Procenten
6.1 Absoluut, relatief en cumulatief
6.2 Procenten
6.3 Rekenen met btw
6.4 Marge
6.5 Procentuele verandering
6.6 Prijselasticiteit
6.7 Kruislingse prijselasticiteit
6.8 Inkomenselasticiteit

7 Kengetallen
7.1 Kengetallen
7.2 Activiteitskengetallen
7.3 Distributiekengetallen
7.4 Indexcijfer
7.5 Meervoudig en samengesteld indexcijfer
7.6 Waarde-indexcijfer, Laspeyres en Paasche
7.7 Fisher en basisjaar verleggen

8 Interestberekeningen
8.1 Rekenkundige reeks
8.2 Meetkundige reeks
8.3 Enkelvoudige interest
8.4 Samengestelde interest
8.5 Eindwaarde
8.6 Contante waarde
8.7 Annuïteiten

9 Statistiek
9.1 Gemiddelden
9.2 Modus en mediaan
9.3 Kwartiel en deciel
9.4 Boxplot en variatiebreedte
9.5 Variantie en standaarddeviatie

10 Kansverdelingen
10.1 Normale verdeling
10.2 Standaardnormale verdeling
10.3 Overschrijdingskans
10.4 Binomiale verdeling
10.5 Normale benadering van de binomiale verdeling

11 Steekproeven en toetsen
11.1 Steekproeven
11.2 Een groot aantal steekproeven
11.3 Steekproeven uit een normale verdeling
11.4 Steekproeven uit een binomiale verdeling
11.5 Binomiale toets
11.6 Toets met een normale verdeling
11.7 Significantietoets

Tabel van de standaardnormale verdeling
Antwoorden
Register

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m