Basisvaardigheden Toegepast Rekenen HEO - 2e druk 2010
Het boek

De Serie Basisvaardigheden is ontwikkeld om deficiënties van studenten op het gebied van taal, rekenen en exacte vakken te verhelpen. Basisvaardigheden Toegepast Rekenen voor het HEO is in samenwerking met HEO-docenten gemaakt om de rekenvaardigheden en wiskundekennis van studenten bij te spijkeren. Het boek en de website zijn geschikt voor zelfstudie, maar ook voor een opfriscursus, als schakelmodule of als onderdeel van het eerste studiejaar.

Kenmerken van Basisvaardigheden Toegepast Rekenen voor het HEO zijn:

 • opdeling van de leerstof in kleine stappen

 • op de linkerpagina staan de theorie en praktijkvoorbeelden

 • op de rechterpagina de oefeningen en opdrachten

 • achterin de antwoorden op de opgaven

 • praktijkvoorbeelden uit de vakgebieden waar wiskunde van toepassing is, zoals bijvoorbeeld break-even analyse, distributiekengetallen, elasticiteiten etc.

 • ruim 70 onderwerpen over wiskunde en rekenvaardigheden

 • hoofdstukken over machten, haakjes, breuken, rekenen met letters, formules en grafieken, opstellen en oplossen van een vergelijking, lijnen, tweedegraads functies, machtsfuncties, differentiëren en indexcijfers

Nieuw in deze editie: meer aandacht voor indexcijfers. De berekeningswijze van de indexcijfers van Laspeyres, Paasche en Fisher worden uitgelegd. Ter voorbereiding op het onderwerp lineair programmeren is een extra paragraaf toegevoegd. Een groot aantal opgaven zijn vernieuwd en vervangen.

Op deze website vindt de student:

 • gratis instaptoets

 • uitgebreide uitwerkingen van de opdrachten

 • ruim 400 extra opdrachten met feedback

 • eindtoetsen per hoofdstuk

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m