Noordhoff Uitgevers

ICT voor de klas - 1e druk 2011


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
ActivBoard
Draai om
Merk digibord van het bedrijf Promethean.
Draai om
ActivInspire
Draai om
Softwareprogramma dat hoort bij het ActivBoard.
Draai om
Asynchroon communiceren
Draai om
Communicatie waarbij het even duurt voordat er antwoorden komen op de vragen, bijvoorbeeld via e-mail.
Draai om
Auteursrecht
Draai om
Teksten, muziek of beelden zijn eigendom van degene die het gemaakt heeft. Je mag er niet zo maar mee mag doen wat je wilt. Auteursrecht blijft geldig op een werk tot zeventig jaar na de dood van de auteur.
Draai om
Cloudcomputing
Draai om
Je software staat niet meer op je eigen computer maar is te vinden op internet.
Draai om
Cognitieve multimediatheorie
Draai om
Theorie van Mayer die uitgaat van principes van dual-code (dual-channel learning) en sensory modalities view. Hersenen krijgen informatie op auditieve en visuele manier. Dit versterkt elkaar. Je gebruikt meerdere zintuigen tegelijkertijd bij het ontvangen van de informatie.
Draai om
Cognitivisme
Draai om
Het opbouwen van cognitieve schema's in je hersenen om de wereld om je heen te begrijpen (Piaget). De cultuur waarin je opgroeit is van invloed op de cognitieve ontwikkeling (Vygotski).
Draai om
Connectivisme
Draai om
Bij het leren moeten we gebruikmaken van netwerken. Siemens maakt hierbij onderscheid in harde en zachte kennis (kennis die zich snel ontwikkelt). We kunnen niet in ons eentje alle kennis bijhouden. We moeten hierbij gebruikmaken van netwerken om samen te werken. Het is daarom belangrijk dat je een persoonlijk leernetwerk opstelt.
Draai om
Constructionisme
Draai om
Constructionisme gaat ervan uit dat leren het meest effectief is als lerenden actief aan de slag gaan met het maken van dingen in de echte wereld. Seymour Papert is hier pleitbezorger van.
Draai om
Constructivisme
Draai om
We construeren onze eigen werkelijkheid door te reflecteren op onze ervaringen. Dit doen we in samenwerking met anderen (sociaalconstructivisme).
Draai om
Draai om
Draai om
  van