Basisvaardigheden Spelling en interpunctie - tweede druk 2010
Inhoudsopgave Spelling en interpunctie

Inleiding

1 Werkwoorden
1.1 Infinitief en stam
1.2 Tegenwoordige tijd
1.3 Verleden tijd
1.4 Voltooid deelwoord
1.5 Bijvoeglijk gebruikte werkwoorden
1.6 Engelse werkwoorden
1.7 Samenvatting

2 Meervoudsvorming
2.1 Zelfstandige naamwoorden: kenmerken
2.2 Open en gesloten lettergrepen
2.3 Meervouden op -s of 's
2.4 Meervouden op -n of -en
2.5 Meervouden op -n of -ën en op -eren
2.6 Meervouden van Latijnse woorden en overige meervouden
2.7 Samenvatting

3 Bijvoeglijke naamwoorden en naamvallen
3.1 Bijvoeglijke naamwoorden
3.2 Bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden
3.3 Naamvalsvormen
3.4 Eigennamen in de tweede naamval
3.5 Samenvatting

4 Verkleinwoorden
4.1 Verkleiningsuitgangen na een klinker
4.2 Verkleiningsuitgangen na een medeklinker
4.3 Verkleinwoorden van Franse leenwoorden
4.4 Andere verkleiningsvormen
4.5 Samenvatting

5 Hoofdletters
5.1 Hoofdletters in zinnen
5.2 Hoofdletters in woorden
5.3 Woorden zonder hoofdletter
5.4 Hoofdletters en punten bij afgekorte woorden
5.5 Letterwoorden en initiaalwoorden
5.6 Samenvatting

6 Aaneenschrijven
6.1 Afleiding
6.2 Samenstelling
6.3 Woordgroep
6.4 Woordgroep of samenstelling
6.5 Tussenklanken in samenstellingen
6.6 Koppelteken
6.7 Getallen
6.8 Aardrijkskundige namen
6.9 Samenvatting

7 Interpunctie
7.1 Leestekens
7.2 Woordtekens
7.3 Het afbreken van woorden
7.4 Samenvatting

8 Extra oefeningen
8.1 Werkwoorden (hoofdstuk 1)
8.2 Zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, meervouden en verkleinwoorden (hoofdstuk 2, 3 en 4)
8.3 Hoofdletters, koppelteken en aaneenschrijven (hoofdstuk 5 en 6)
8.4 Interpunctie (hoofdstuk 7)

9 Antwoorden oefeningen

Bijlagen
Bijlage 1 Grammaticale begrippen
Bijlage 2 Regelmatige/zwakke werkwoorden
Bijlage 3 Onregelmatige/sterke werkwoorden
Bijlage 4 Zes onregelmatige werkwoorden
Bijlage 5 Engelse werkwoorden
Bijlage 6 Woorden met lastige klinkers en medeklinkers
Bijlage 7 Stappenplan werkwoordspelling

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m