Basisvaardigheden grammatica - 2e druk - 2010
Docenten
Remediërende methode en naslagwerk voor de pabo

Basisvaardigheden Grammatica voor de pabo, Basisvaardigheden Spelling en interpunctie voor de pabo en Basisvaardigheden Formuleren voor de pabo zijn ontwikkeld door Noordhoff Uitgevers in samenwerking met pabodocenten.

Het zijn remediërende methoden voor het wegwerken van taaldeficiënties bij (aankomende) pabostudenten. De methoden zijn geschikt om studenten voor te bereiden op de verplichte Taaltoets voor de pabo. Iedere methode bestaat uit:

  • boek met theorie, voorbeelden en oefenvragen

  • website met instaptoets(en)

  • digitale oefeningen en toetsmateriaal.

Er is bewust gekozen voor het uitbrengen van aparte methoden formuleren, spelling en grammatica. Dat sluit beter aan bij het (instroom)niveau van de doelgroep. Bovendien biedt dit de gelegenheid om per domein ook leerstof en oefeningen voor de voortgezette taalvaardigheden op te nemen. Veel pabodocenten én -studenten vroegen hierom: je hebt dan direct voor de hele studie en daarna alles bij elkaar in één domeinboek.

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m