Basisvaardigheden grammatica - 2e druk - 2010
Inhoudsopgave Formuleren

Inleiding

Basisvaardigheden voor pabostudenten

1 Woordovertolligheid
1.1 a Contaminaties
1.1 b Contaminaties (vervolg)
1.2 Evenzo en eender
1.3 Overbodige overtolligheid
1.4 Niet onnodig

2 Woordfouten
2.1 Verbindende functiewoorden
2.1.1 Causaliteit (oorzakelijkheid): ‘omdat’ en ‘doordat’
2.1.2 Argument en conclusie: ‘want’ en ‘dus’
2.1.3 Tijd en toegeving: ‘hoewel’ en ‘terwijl’
2.1.4 Doel en gevolg: ‘opdat’ en ‘zodat’
2.1.5 Voorwaardelijkheid: ‘mits’ en ‘tenzij’
2.1.6 Overeenkomst en verschil: ‘als’ en ‘dan’
2.2 Verwijzende woorden
2.2.1 Betrekkelijke woorden
2.2.2 Gebruik van persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord
2.3 Meervoud van zelfstandig gebruikte niet-zelfstandige naamwoorden
2.4 Los of aaneen geeft betekenisverschil
2.5 Betekenisverschil en woordgebruik
2.5.1 In welk geval een keuze?: ‘c.q.’ of ‘of’
2.5.2 Cijfer, nummer en getal
2.5.3 Barbarismen
2.6 Trappen van vergelijking
2.7 Malapropismen (‘misverstandwoorden’)
2.8 Collocaties

3 Incongruentie
3.1 De kern van het onderwerp
3.2 Een grammaticaal enkelvoudige kern
3.3 Een grammaticaal meervoudige kern

4 Ontspoorde zinnen
4.1 Volgordefouten en verkeerde interpretatie
4.1.1 Volgordefouten op woorddeel- en zinsdeelniveau
4.1.2 Volgordefouten op zinsniveau
4.2 Volgordefouten en ambiguïteit
4.3 Weglatingsfouten
4.3.1 De elliptische zin
4.3.2 De foutief beknopte bijzin
4.3.3 De foutieve samentrekking
4.4 Passief of actief

5 Betekenisverschil en interpunctie
5.1 Inleiding
5.2 Punt
5.3 Komma
5.4 Aanhalingstekens
5.5 Vraagteken of uitroepteken
5.6 Overige leestekens

6 Antwoorden
Hoofdstuk 1 Woordovertolligheid
Hoofdstuk 2 Woordfouten
Hoofdstuk 3 Incongruentie

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m