Maatschappelijk werk in uitvoering - 1e druk 2010
Introductie
Let op: dit is een 'archiefwebsite', bedoeld voor studenten en docenten die nog gebruikmaken van de voorgaande druk van het boek. Toegang tot beveiligd materiaal op deze website is niet meer te koop. Studenten kunnen nog wel een geldige toegangscode bij het boek invoeren om toegang te krijgen tot het materiaal.
Tweede druk, 2014
Benieuwd naar de tweede druk? Ga dan naar de bijbehorende website.

Welkom bij de website bij Maatschappelijk werk in uitvoering.

Voor studenten :

  • links per hoofdstuk

  • lijst van afkortingen

Voor docenten:

  • PowerPoints van de figuren uit het boek

Bovendien staan er op de site onder Verwijzingen naar ondersteunend materiaal verwijzingen naar artikelen, boeken, films en documentaires en is er van Agora, ondersteuningspunt palliatieve zorg een Visiedocument en een Persbericht van de Nederlandsde Vereniging van Maatschappelijk werkers opgenomen.

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy