Innovatie & succes
Q - Z
Serendipiteit
Serendipiteit is de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Engelse woord 'serendipity'. Serendipiteit is het fenomeen van de toevallige ontdekking. Het vinden van iets interessants terwijl je op zoek bent naar iets anders. Serendipiteit is als het vinden van een speld in een hooiberg terwijl je daar met de boerendochter op 'onderzoek' bent.
Surpetitie
Surpetitie is de 'overtreffende trap' van competitie. Het is een bedacht woord op basis van competitie. Bij competitie gaat het om het streven naar meer, beter en sneller tijdens een 'wedstrijd'. Bij surpetitie gaat het om meer, beter, sneller en dergelijke tijdens het spelen van een eigen spel. Met zelfbedachte spelregels en zonder tegenspelers want die spelen een ander spel.
Synthese
Synthese is afgeleid van de Griekse woorden 'syn' en 'tithenai'. Syn betekent: samen. Tithenai betekent: plaatsen. Synthese is de verbinding van afzonderlijke (vaak tegenstrijdige) elementen tot een nieuw geheel. Een geheel waarin de tegenstrijdigheden zijn opgeheven. Synthese overstijgt dus de dualiteit van de antithese die door een these wordt opgeroepen. Synthese is het fi losofi sche synoniem voor het derde 'punt' uit het gezegde dat alle goede dingen bestaan uit drie.
Synchroniciteit
Synchroniciteit kan worden omschreven als 'toeval met een betekenis'. Het woord is bedacht door de Zwitserse psycholoog Carl Jung. Hij heeft de term bedacht om gebeurtenissen die te vaak voorkomen om toevallig te zijn én waarbij geen oorzaak-gevolgverband aangetoond kan worden, te benoemen. De synchroniciteittheorie van Carl Jung is gebaseerd op zijn idee van een collectief instinctief onderbewustzijn. Volgens sommigen heeft synchroniciteit haar wortels in de kwantumfysica.
© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden