Innovatie & succes
I - P
Imagineering
Imagineering is bedacht door het Disney-concern. Bij Disney is de 'imagineer' de creatieve geest die samen met techneuten de attractieparken van Disney een bijzondere uitstraling geeft. Inmiddels heeft de term een bredere betekenis gekregen. Imagineering is een synoniem voor het ontwikkelen van belevingswerelden. Bij attractieparken, maar juist ook bij merken, producten en diensten.
Inflectiepunt
Inflectiepunt is het punt waar de groei afvlakt én aantrekt. Het is het moment dat een dalende groeicurve 'omklapt' in een stijgende groeicurve. Omdat je nooit weet op welk punt je van een groeicurve zit, moet je zelf bepalen waar je denkt dat het werkelijke infl ectiepunt ligt. Het goed 'timen' van het infl ectiepunt is nadrukkelijk gerelateerd met het innovatieve vermogen en succes van een onderneming. In het figuurtje laten we een inflectiepunt zien.
Katalysator
Katalysator is bekend vanuit de scheikunde. Een katalysator is een stof die zonder zelf te veranderen een chemisch proces bespoedigt of vertraagt. Het is ook bekend als onderdeel van auto's. Bij een auto zet een katalysator schadelijke uitlaatgassen om in onschadelijke gassen. Het woord katalysator wordt in het bedrijfsleven gebruikt om aan te geven dat iets of iemand een neutraliserende of bespoedigende werking heeft op een (intern) proces.
Osmose
Osmose is een begrip uit de biologie. Het is het proces waarbij twee vloeistoffen zich vermengen met elkaar. Dit ondanks dat er zich een wand tussen de twee vloeistoffen bevindt. De wand is een zogenoemd halfdoorlatend membraam. Osmose is een proces op basis van diffusie. Diffusie betekent vermenging of verstrooiing. Tussen osmose en innovatie zijn parallellen te trekken.
Paradigma
Paradigma is een oud Grieks woord en betekent 'voorbeeld'. Moderne synoniemen zijn: zienswijze, grondhouding, wereldbeeld en mindset. Oftewel denkkaders die onze perceptie sturen. Het gaat om allerlei samenhangende ideeën, aannames, overtuigingen, ervaringen, modellen en theorieën die bij elkaar het denkkader vormen waarmee wij de 'werkelijkheid' waarnemen. Het interessante van paradigma's is dat je ze niet altijd scherp op het vizier hebt staan.
Paradox
Paradox is samengesteld uit 'para' dat 'tegen' betekent en 'doxe' dat 'mening' betekent. Een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid berust vaak op een foutief uitgangspunt of een foutieve redenering. Omdat velen van ons 'verkeerd geprogrammeerd' zijn, is het oplossen van een paradox vaak een hele uitdaging.
Perspectief
Perspectief is natuurlijk bekend van de tekenles en de 'kunst om voorwerpen af te beelden'. Echter, het is ook een synoniem van de woorden standpunt, zienswijze, invalshoek, vergezicht en context. In dit boek gebruiken we het woord perspectief in de betekenis van deze synoniemen.
© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden