Innovatie & succes
A - C
Ambidexter
Ambidexter is de Latijnse samenvoeging van 'ambo' en 'dexter'. Van 'beide' en van 'rechts'. Het gaat dus om twee keer rechts. Je zou dus kunnen denken dat iemand die ambidexter is 'twee rechterhanden' heeft en dus heel handig is. Toch is dit niet juist. Een ambidexter persoon is tweehandig en heeft geen duidelijke voorkeurshand. Goed kunnen doehet- zelven heeft er niets mee te maken. Multi-talent-held Leonardo Da Vinci was ambidexter.
Analogie
Analogie komt van het Griekse 'analogia' hetgeen 'evenredigheid' betekent. Twee elementen vertonen analogie als ze gelijkende kenmerken vertonen. Dit principe vormt de basis van de creativiteitstechniek 'directe analogie'. Hierbij wordt geprobeerd verrassende verbanden te vinden tussen een element binnen de probleemcontext en een onderwerp buiten de probleemcontext.
Anamnese
Anamnese komt van het Oud-Griekse 'anamnesis' hetgeen herinnering betekent. In de medische wereld staat anamnese voor de voorgeschiedenis van een ziekte, zoals die uit de mededelingen van een patiënt kan worden gereconstrueerd. In het kader van merken kan de anamnese van een merk herleid worden uit de associaties en associatieontwikkeling van allerlei betrokkenen.
Anarchisme
Anarchisme is het streven naar een maatschappij zonder hiërarchie, autoriteit en macht. Een maatschappij zonder regering. Een anarchist zal zich nooit onderwerpen aan een baas. Een anarchist accepteert gewoonweg geen gezag. Vaak wordt het woord anarchie gebruikt als synoniem voor chaos en wanorde. Bij innoveren is soms een anarchistische ziel gewenst.
Autopoiese
Autopoiese komt van het Griekse 'auto' en 'poiesis'. Auto betekent zelf en poiesis betekent creatie of productie. Het woord is bekend vanuit de biologie en betekent dus letterlijk: zelf-productie. In de biologie geldt dat met de juiste context en de aanwezigheid van de juiste componenten een 'systeem' als vanzelf ontstaat en zichzelf in leven houdt. Voor ondernemingen zou je eenzelfde gedachtegang kunnen hebben.
Contingentie
Contingentie is afgeleid van het Latijnse woord 'contingentia'. Contingentia betekent mogelijkheid of toeval. Contingentie gaat over de omstandigheden die zich mogelijk kunnen voordoen. Een contingentieplan is dan ook een plan voor een 'noodsituatie'. Contingentieplannen zijn plannen die door hulpdiensten geoefend worden. Iets dat ondernemingen ook zouden kunnen doen.
Creadox
Creadox is een samensmelting van de woorden paradox en creativiteit. Creadox gaat over de paradox van de creativiteit. Je wilt iets nieuws en bedenkt allerlei nieuwe ideeën. Maar, je kiest voor het oude en raakt daardoor gefrustreerd. Een creadox ontstaat wanneer haalbaarheid het enige criterium is bij het selecteren van kansrijke ideeën. Door alleen te kiezen voor haalbare ideeën wordt echte vernieuwing de pas afgesneden.
© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden