Rekenen met hele getallen op de basisschool
4.1 Tafelmanieren: Paul en Necmiye

Wat kun je zien?
Paul rekent in een andere fase dan Necmiye. Necmiye kan alle antwoorden op alle tafelsommen tot en met 10 direct opzeggen. Paul kost dit veel meer moeite, hij moet telkens op zoek naar steunpunten om tot een antwoord te kunnen komen. Hij heeft leren rekenen volgens de reconstructie didactiek en heeft dus geleerd hoe hij een tafel kan bouwen. Bij de vraag: ‘Kun je 12 × 6 uitrekenen?’ ontstaat er een probleem bij Necmiye. Ze weet niet hoe ze deze som kan oplossen. Necmiye heeft volgens de traditionele manier leren rekenen en daarbij alleen geleerd wat de antwoorden zijn op de vermenigvuldigingen.

Waar kun je naar kijken?
Welke strategieën (halveren, verdubbelen, één keer meer/minder, 10 ×) en eigenschappen voor vermenigvuldigen gebruikt Paul? Welke vermenigvuldigingen kent hij uit zijn hoofd?
De opgaven 12 × 6 kan Paul wel uitrekenen. Hoe komt dat?
Bedenk hoe je Necmiye zou kunnen helpen.

Tafelmanieren Paul
Tafelmanieren Necmiye

Nieuwe Media project, Freudenthal Instituut te Utrecht, leerkracht: W. Uittenboogaard

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden