Rekenen met hele getallen op de basisschool
2.3 Leeftijd zonder woorden

Wat is er te zien?
Het fragment laat een groepsles zien waarin het uitbeelden van aantallen en getallen centraal staat. De kinderen van groep 2/3 zitten in de kring. De leerkracht vraagt hoe oud ze zijn. De afspraak is dat ze hun leeftijd niet mogen zeggen maar wel mogen laten zien. Daarbij worden ze gestimuleerd om zoveel mogelijk manieren te bedenken om hun leeftijd zonder woorden te laten zien.

Waar kun je naar kijken?

  • De oplossingen die de kinderen bedenken om hun leeftijd zonder woorden laten zien.

  • De wijze waarop de opdracht geïntroduceerd wordt.

  • Het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

  • De wijze waarop omgegaan wordt met het feit dat niet alle ideeën uitgevoerd kunnen worden.

Talproject, Basisschool De Nijenoord te Wageningen, leerkracht : A. Veltman

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden