Rekenen met hele getallen op de basisschool
2.1 Dropjes tellen

Wat is er te zien?
Rikash (5 jaar en 1 maand) krijgt de opdracht om een rij dropjes te tellen. Hij heeft de dropjes eerst netjes neergelegd.

Waar kun je naar kijken?
De wijze waarop Rikash aanwijst.

Nieuwe Media project, Freudenthal Instituut te Utrecht, leerkracht: W.Uittenboogaard

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden