Rekenen met hele getallen op de basisschool
Inhoud

Inleiding

1 Hoofdrekenen in groep 5-8
1.1 Een practicum als start: Hoofdrekenen
1.2 Wat is hoofdrekenen?
1.3 Drie vormen van hoofdrekenen
1.4 De hoofdrekenles
1.5 Literatuurtips

2 Groeiend getalbegrip in voorschoolse periode en groep 1 en 2
2.1 Een practicum als start: Verschillende getallen
2.2 (Voor)schoolse periode: ontluikende gecijferdheid
2.3 Prentenboeken
2.4 Tellen in groep 1 en 2
2.5 Tellen-en-rekenen in groep 2 (3)
2.6 Ideeënboeken en werkbladen voor het rekenen met kleuters
2.7 Literatuurtips

3 Rekenen tot tien, tot twintig en tot honderd in groep 3 en 4
3.1 Een practicium als start: Tovervierkanten
3.2 Rekenen tot tien, tot twintig en tot honderd
3.3 Rekenen tot tien
3.4 Rekenen tot twintig
3.5 Rekenen tot honderd
3.6 Literatuurtips

4 Tafels in groep 4 en 5
4.1 Een practicum als start: Rekenen in de basisschool van Walt Disney
4.2 De zin van het leren van de tafels van vermenigvuldiging
4.3 Verschillende fasen bij het leren van de tafels
4.4 Drie niveaus van opereren
4.5 Delen
4.6 Oefenen van de tafels
4.7 Tafeldiploma
4.8 Literatuurtips

5 Schriftelijk rekenen (kolomsgewijs en cijferend) in groep 6-8
5.1 Een practicum als start: Schriftelijk rekenen op een andere wijze
5.2 Schriftelijk rekenen: kolomsgewijs en cijferend rekenen
5.3 Literatuurtips

6 Schattend rekenen in groep 6-8
6.1 Een practicum als start: Schat of de wereldbevolking in de provincie Utrecht past
6.2 Wat is schattend rekenen?
6.3 Wanneer ga je schattend rekenen?
6.4 Hoe leren kinderen schattend rekenen?

7 Rekenen met de rekenmachine in groep 7 en 8
7.1 Een practicum als start: Is het antwoord op de vermenigvuldiging juist?
7.2 De rekenmachine in de klas
7.3 Literatuurtips

8 Getallen en getalrelaties in groep 5-8
8.1 Een practicum als start: Construeer de driehoek van Pascal
8.2 De aspecten van getallen en getalrelaties
8.3 Literatuurtips

Illustratieverantwoording

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden