Rekenen met hele getallen op de basisschool
Het boek

Zicht hebben op de manier waarop basisschoolleerlingen leren rekenen vormt een belangrijke voorwaarde voor het geven van goed rekenonderwijs.
De uitgave Rekenen met hele getallen op de basisschool biedt pabostudenten een praktisch leerboek met opdrachten om zich de leerlijn voor het rekenen met hele getallen eigen te maken. Deze uitgave biedt houvast bij het opbouwen van vakdidactische kennis en vaardigheden bij het leren rekenen van basisschoolleerlingen.

Alle aspecten van het rekenen met hele getallen komen aan bod. Het volledige leerproces van groep 1 tot en met groep 8 wordt gevolgd. Het boek bevat hoofdstukken over groeiend getalbegrip, rekenen tot twintig en tot honderd, tafels, hoofdrekenen, schriftelijk rekenen, schatten, getallen en getalrelaties en rekenen met rekenmachine.

Het boek is toegespitst op de aankomende leerkracht doordat er naast de beschrijvingen van leerlijnen, per rekenonderdeel concrete voorbeelden van rekenactiviteiten uit gangbare rekenmethoden opgenomen zijn. Daarnaast worden een practicum op eigen niveau met een reflectie en praktijkopdrachten voor studenten gegeven.

Rekenen met hele getallen op de basisschool is een product van het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Het boek is geënt op de TAL-boeken Jonge kinderen leren rekenen en Kinderen leren rekenen, die naast dit boek als naslagwerken kunnen worden gebruikt.

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden