Marketingplan voor ondernemers in het MKB
Literatuur ter verdieping

 • Alsem, K.J ( 2004). Strategische marketingplanning, 4e druk. Stenfert Kroese Groningen. http://www.alsem.noordhoff.nl

 • Baarda, B. & de Goede, M. (2006). Basisboek Methoden en Technieken, 4e druk. Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten. http://www.basisboekmethodenentechnieken.noordhoff.nl

 • Broekhoff, M.A.. ( 2007). Deskresearch, op zoek naar informatie uit bestaand materiaal. 1e druk. Wolters Noordhoff Groningen/Houten.

 • Broekhoff, M.A..( 2007). Starten met marktonderzoek. 2e druk. Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten.

 • Dekker, H.J.en Huls, H.M.H.J.P en Scherjon, D.P. ( 2006). Serie adviespraktijk in het MKB; strategische management in het MKB 5e Druk. Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten.

 • Derksen, M. Marketingfacts jaarboek 2007, Drukkerij Weevers in Vorden

 • Droste, H. en Harlaar, M. (2006). Businessplanning 1e druk, Wolters Noordhoff Groningen/Houten. http://www.businessplanning.noordhoff.nl/

 • Floor, J.M.G. en van Raaij, W.F. (2006). Marketingcommunicatiestrategie, 5e druk Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten. http://www.marketingcommunicatiestrategie.noordhoff.nl

 • Frambach, R.T. en Nijsen, E.J.( 2003). Marketingstrategie, 2e druk, Educatieve partners Nederland. http://www.marketingstrategie.noordhoff.nl

 • Gouw, T. ( 2007). Strategische en operationele marketingplanning, kernstof-B. 4e druk. Wolters Noordhoff Groningen/Houten

 • Heezen. A. (2007). Financieel management voor ondernemers in het MKB 1e druk. Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten

 • Kooiker, R., Broekhoff, M.A. en Stumpel, H. ( 2008). Marktonderzoek. 7e druk. Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten. http://www.marktonderzoek.noordhoff.nl

 • Kotler, P. (2006). Marketing de essentie, 7e druk, Pearson education

 • Meer, P.O. van der (2005). Ondernemerschap in hoofdlijnen. 1e druk. Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten. http://www.ondernemerschapinhoofdlijnen.noordhoff.nl

 • Nagel, B. Een portie strategie aub, 10 domme vragen over strategie en vier moeilijke modellen, www.briskmagazine.nl

 • NIMA Marketing lexicon, ( 2004) vierde druk. Wolters Noordhoff Groningen/Houten

 • Oudemans, A.M. en Markus, K.A.R. Enquete research. 2e druk. . Wolters Noordhoff Groningen/Houten

 • Rustenburg, Gb en van Eunen, E en Leliveld, K. (2001). Marktonderzoek voor marketingbeslissingen. 1e druk Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten

 • Smal, J.C.A. en collega's. Kernstof Nima, vierde druk. Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten

 • Swelsen, P.G.H.M. Nima deel 2, 1e druk, Educatief B.V, Voorschoten

 • Verhage, B ( 2004). Grondslagen van de marketing, Zesde druk. Stenfert Kroes Groningen. http://www.grondslagenvandemarketing.noordhoff.nl

 • Wijnia. S en Wagenmakers, J.C.A.M. Wagemakers. Marketing een managementbenadering, 5e druk Wolters Noordhoff bv Groningen/Houten. http://www.marketingeenmanagementbenadering.noordhoff.nl

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden