Marketingplan voor ondernemers in het MKB
Inhoudsopgave

1 Marketing in het MKB
1.1. De onderneming en haar omgeving
1.2 Ondernemen en marktgericht denken
1.3 Opbouw van het marketingplan
Praktijkcase: Makelaarsland

2 Analyse onderneming
2.1 Missie
2.2. Visie
2.3. Domeinschema van Abell
2.4 Productmarktcombinatie
Praktijkcase: SNP-reizen

3 Marktonderzoek
3.1 Uitvoeren van marktonderzoek
3.2 Probleemformulering
3.3 Uitvoeren van deskresearch
3.4 Uitvoeren van kwalitatief onderzoek
3.5 Uitvoeren van kwantitatief onderzoek
3.6 Rapportage
Praktijkcase: De toekomst van marktonderzoek

4 Interne analyse
4.1 Aanpak interne analyse
4.2 Organisatieanalyse
4.3 Financiële analyse
4.4 Marketinganalyse
4.5 Portfolioanalyse
Praktijkcase: Rabobank cijfers & Trends

5 DESTEP-analyse
5.1 Omgevingsfactoren
5.2 DESTEP-analyse
5.3 Uitwerking van de DESTEP-analyse
Praktijkcase: Tandartspraktijk Van Steenis

6 Brancheanalyse
6.1 Brancheanalyse in een notendop
6.2 Bepalen marktomvang
6.3 Het Vijfkrachtenmodel van Porter
6.4 Concurrentenanalyse
6.5 Positionering
Praktijkcase: GfK Panel Services

7 Afnemersanalyse
7.1 Aanpak afnemersanalyse
7.2 Afnemersonderzoek
7.3 Segmentatie
7.4 DMU-analyse
Praktijkcase: WeerOnline

8 Distributie- en leveranciersanalyse
8.1 Distributieanalyse
8.2 Leveranciersanalyse
8.3 Internet als distributiekanaal
Praktijkcase: Marktplaats.nl

9 SWOT-analyse
9.1 Doel van de SWOT-analyse
9.2 Uitvoeren van de SWOT-analyse
9.3 SWOT-matrix
Praktijkcase: Marketingfacts

10 Strategieontwikkeling
10.1 Van strategie tot doel
10.2 Hoe concurreren?
10.3 Waar concurreren?
10.4 Met wie concurreren?
10.5 Afweging strategische opties
10.6 Omzetprognose
Praktijkcase: Bobike

11 Marketingmix
11.1 Van strategische opties tot marketingmix
11.2 Opzet van de marketingmix
11.3 Product
11.4 Prijs
11.5 Plaats
11.6 Promotie
Praktijkcase: Senzys

Websites
Bronnenoverzicht

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden