Praktische cursus zinsontleding
De auteur

Dr. Maarten Klein studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht. Hij was docent aan de Stichting Opleiding Leraren Utrecht. Nu is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij Taalkunde en Taalbeheersing doceert. Hij publiceert zowel over taalkundige als over letterkundige onderwerpen (Couperus, Claus, Lucebert en Huygens). Hij is coauteur van Handboek Verzorgd Nederlands en Praktische cursus spelling.

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m