Praktische cursus zinsontleding
Het boek

Deze praktische cursus in zinsontleding en woordbenoeming is bedoeld voor allen die in het kader van een hbo-opleiding of ander volwassenenonderwijs met grammatica in niet al te technische vorm te maken krijgen. Het boek geeft de cursist de mogelijkheid zich in korte tijd een basiskennis van de traditionele ontleding eigen te maken of weggezakte kennis op te frissen. Met het oog op deze doelstelling is de presentatie van de stof eenvoudig gehouden: er wordt geen of weinig voorkennis voorondersteld.

In het boek zijn de antwoorden van alle oefeningen opgenomen. Dat stelt de cursist in staat zelf de oefenstof door te nemen en haar of zijn antwoorden te controleren. De antwoorden van de toetsen zijn ook achterin het boek te vinden.

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m