75 Managementkengetallen
Introductie
Let op: dit is een 'archiefwebsite', bedoeld voor studenten en docenten die nog gebruikmaken van de voorgaande druk van het boek. Toegang tot beveiligd materiaal op deze website is niet meer te koop. Studenten kunnen nog wel een geldige toegangscode bij het boek invoeren om toegang te krijgen tot het materiaal.

Welkom op de website bij 75 Managementkengetallen.

Voor studenten

  • kengetal zoeken - bekijk de demo

  • vier perspectieven van de balanced scorecard

  • online boek

Voor docenten

  • cases

  • uitwerkingen cases

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m