Debiteurenbeheerder
Inhoud

Studiewijzer

Deel 1 Administratie, organisatie en communicatie

1 Debiteurenbeheer
1.1 De onderneming
1.2 Debiteurenbeheer
1.3 Waarom is goed debiteurenbeheer belangrijk?
1.4 Van offerte tot koopovereenkomst
1.5 De koopovereenkomst
1.6 De leveringsvoorwaarden
1.7 De betalingsvoorwaarden

2 Kredietverlening
2.1 Kredietovereenkomst
2.2 Kredieten met en zonder zekerheid
2.3 Vormen van krediet
2.4 Factoring
2.5 Kredietverzekering

3 Ondernemingsvormen en jaarrekening
3.1 Persoonlijke en onpersoonlijke ondernemingen
3.2 Ondernemingsvormen die geen rechtspersoon zijn
3.3 Ondernemingsvormen die rechtspersoon zijn
3.4 De jaarrekening van een eenmanszaak
3.5 De jaarrekening van de overige ondernemingsvormen

4 Kredietbeleid en de jaarrekening
4.1 Informatie over de kredietwaardigheid van afnemers aan de hand van de jaarrekening(en)
4.2 De liquiditeit van een onderneming
4.3 De beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming aan de hand van de jaarrekening(en)
4.4 De berekening van de kengetallen bij andere ondernemingsvormen

5 Kredietbeleid en informatie van externe instanties
5.1 Kredietrapporten
5.2 Beoordeling kredietwaardigheid debiteur met behulp van overige externe informatiebronnen
5.3 Beoordelen kredietwaardigheid debiteur met behulp van interne bronnen
5.4 Het maken van een SWOT-analyse van een debiteur
5.5 Beoordeling kredietwaardigheid met de 5-C-methode

6 Dossiervorming: Van order tot incasso
6.1 Dossiervorming bij het vastleggen van een verkooporder
6.2 De maningsprocedure
6.3 Tijdschema van een maningstraject
6.4 Het incassodossier
6.5 Het meten van het kredietbeleid

7 Debiteurenadministratie
7.1 De debiteurenadministratie
7.2 Het bijhouden van de debiteurenkaart
7.3 Ouderdomsanalyse van de debiteuren

8 Communicatie
8.1 Basisbegrippen communicatie
8.2 Vormen van communicatie
8.3 Vraagvormen bij het contact met debiteuren
8.4 De telefonische incasso

Examentraining

Deel 2 Juridische aspecten

9 Kennismaking met het Nederlands recht
9.1 Rechtsbronnen
9.2 Rechterlijke macht
9.3 Rechterlijke instanties
9.4 Indeling in het recht

10 Vermogensrecht
10.1 Wat is vermogensrecht?
10.2 Roerende en onroerende zaken
10.3 Eigendom en bezit
10.4 Vormen van eigendomsverkrijging
10.5 Zakelijke zekerheidsrechten

11 Kredietverlening en zekerheden
11.1 Krediet
11.2 Persoonlijke zekerheidsstelling of borgtocht
11.3 Pand, zakelijke zekerheidsstelling op roerende goederen
11.4 Hypotheek, zakelijke zekerheidsstelling op registergoederen
11.5 Recht van reclame en retentierecht

12 Overeenkomsten
12.1 Wat is een overeenkomst?
12.2 Geldigheidsvereisten voor totstandkoming van overeenkomsten
12.3 Wie is aansprakelijk voor de nakoming van een overeenkomst
12.4 Algemene leveringsvoorwaarden
12.5 Gevolgen van niet-nakoming van overeenkomst

13 Ondernemingsvormen, geen rechtspersonen
13.1 Persoonlijke en onpersoonlijke ondernemingen
13.2 Eenmanszaak
13.3 Maatschap
13.4 Vennootschap onder firma
13.5 Commanditaire vennootschap

14 Ondernemingsvormen, de rechtspersonen
14.1 Naamloze vennootschap en vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
14.2 Aandelen
14.3 Coöperatie
14.4 Stichting en vereniging

15 De gevolgen van het niet betalen van de schulden
15.1 Beslag
15.2 Faillissement
15.3 De gevolgen van de faillietverklaring
15.4 Surseance van betaling
15.5 Wet schuldsanering natuurlijke personen

Examentraining

Register

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden