Noordhoff Uitgevers

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen

Dit is een serie voor Bedrijfsadministratie en Administratieve organisatie. De vakken worden niet afzonderlijk behandeld maar zoveel mogelijk geïntegreerd. Het uitgangspunt is de onderneming als een aaneenschakeling van processen waarvoor betrouwbare financiële informatie noodzakelijk is. Dat wil zeggen: bij Bedrijfsadministratie ligt het accent op de financiële administratie, maar waar relevant wordt de relatie gelegd met de Administratieve organisatie. Voor Administratieve organisatie geldt hetzelfde: waar relevant wordt de relatie gelegd met de boekhoudcyclus. De serie sluit aan bij het competentiegerichte leren, geïntegreerd met praktijkcasussen met een voor de student en latere praktijk relevante context.

Doel is ook om studenten inzicht bij te brengen over de werking en het mogelijk verbeteren van bedrijfsprocessen binnen organisaties. Daarbij worden de principes van een goed procesontwerp besproken aan de hand van vele praktische voorbeelden. Het doel is om de beginnende student in staat te stellen om de principes van het ontwerp van processen te herkennen in praktische situaties en hierover na te laten denken, kritische vragen te laten stellen en verbetervoorstellen te doen.
De verschillende processen worden behandeld zoals het verkoopproces, productieproces, inkoopproces, financieel-administratief proces, logistiek beheersingsproces en het personele proces.