Kijk op spel in Dramaland
Les 2
Klant en verkoper

 • Groep: 6 (zie kenmerken doelgroep met betrekking tot drama par. 2.4).

 • Werkvorm: jabbertalk (zie begeleidingsaspecten par. 3.6).

 • Duur: 60-70 minuten (zie voor het maken van een tijdpad par. 4.5).

 • Benodigdheden: opdrachtkaarten (voor het juist formuleren zie par. 4.6).

 • Lesdoel: lees paragraaf 4.4 uitvoerig door en formuleer zowel op als gesloten doelen voor de groep waar je mee werkt.

Inleiding

Kenmerken zie par. 4.3.
Jabbertalk is een fantasietaal, ook wel klankentaal genoemd. We kennen het van tv bij bijvoorbeeld de klei-animaties. De leerkracht geeft zelf een voorbeeld en/of laat een voorbeeld zien of horen naar aanleiding van par. 3.6.

Warming-up: tweetallen

Kenmerken zie par. 4.3.
In de winkel. A en B zijn om beurten klant en verkoper. De leerkracht geeft kleine spelscènes waarbij de klant steeds in jabbertalk praat en de verkoper Nederlands. De verkoper probeert de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. De leerkracht geeft steeds aanwijzingen naar aanleiding van par. 3.6:

 • Klant bestelt een elektrisch apparaat (speler bepaalt zelf wat).

 • Klant brengt iets terug wat hij heeft gekocht maar kapot is gegaan (speler bepaalt zelf wat).

 • Klant wil een stuk gereedschap uit een doe-het-zelf-winkel, maar weet niet goed wat en vraagt om advies. Hij vertelt in jabbertalk wat voor klus hij moet klaren (speler bepaalt zelf wat).

 • Klant wil een kostuum kopen in een feestwinkel (speler bepaalt zelf wat).

Instructie

Kenmerken zie par. 4.3.
Je krijgt zo in een werkgroepje een opdrachtkaart met daarop in ieder geval de beschrijving van een soort restaurant. Je maakt een scène in jabbertalk die zich in dat restaurant afspeelt en waarin je duidelijk maakt waarom jullie daar gaan eten en wat er gebeurt. Je laat de scène ook in het Nederlands zien, studeer die versie eerst in.
Kaartjes: in een snackbar, bij de Chinees, in een drie-sterrenrestaurant, in een drive-in-restaurant (in de auto dus), bij de pizzeria, in het pannenkoekenrestaurant.

Voor de precieze uitwerking van de restaurantopdracht zie p. 69.

Kern van de les

De leerkracht maakt groepjes (zie par. 5.1), de kinderen repeteren hun scène (par. 5.2) en presenteren het aan elkaar (par. 5.3). Ze doen eerst de versie in jabbertalk, na een korte bespreking met het publiek doen ze de Nederlandse versie.

Afsluiting

Zie par. 4.3. Naar eigen inzicht.

Aanwijzingen

 • Voor de begeleidingsaspecten en het creëren van de juiste voorwaarden zie hoofdstuk 5.

 • Formuleer in ieder geval één open, en één gesloten doelstelling (zie par. 4.4) en reflecteer op de manier zoals dat op jouw opleiding gebruikelijk is.

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy | m